تعداد جلسات:

8 ساعت 

توضیحات:

مغناطیس‏ درمانی یك سیستم بالینی است كه با استفاده از مغناطیس ناخوشی‏ های بدن را معالجه می‌كند. درمان توسط این طب

باعث ایجاد تعادل یا هارمونی در سلول می‌گردد و این حالت هموستاز و تعادل نه تنها می‌تواند بسیاری از بیماری‌ها را از بین ببرد بلکه همانند واکسن می‌تواند حالت پیش گیراننده داشته و باعث جلوگیری از وجود بیماری شود .

محققین مغناطیس درمانی بر این باور هستند که مغناطیس درمانی در تمام بیماری‌های می تواند تاثیرات مثبت و قابل توجهی داشته باشد.

این نوع سیستم، ساده، ارزان و كاملاً بدون درد  جهت درمان است كه هیچ عوارض جانبی ندارد. مغناطیس‏‌ها عملكرد طبیعی بدن را تنظیم می‌كنند و به تأثیر داروها می‌افزایند.

لذا هنگامی كه در حال مغناطیس ‏درمانی هستید، نیازی نیست شیوه جاری درمان خود را قطع كنید.مغناطیس‏ درمانی ریشه در قوانین طبیعی دارد.

در این دوره شما با اصول اولیه مغناطیس درمانی آشنا شده و از همان جلسه اول می‌توانید با بکار بردن تکنیک‌های آموزش داده شده، اثرات معجزه آسای مغناطیس را بر روی بدن مشاهده نمایید.