تعداد جلسات: 8 جلسه

 
توضیح:

این دوره نگاهی به مسیر سلوک از دیدگاه عطار نیشابوری بوده و عصاره‌ای از خرد و بینش شرقی و....

اسلامی را توامان به همراه دارد. در این دوره با کارگاهی کردن و ایجاد تمرین در طی دوره، این اجازه را میدهیم که شخص تجربه‌ای کاملا شخصی، فارغ از تعصبات دینی، مکتبی و ملی از سلوک داشته و بینش بهتری به خود الهی خویش پیدا کند.