تعداد جلسات:

10 جلسه 

توضیحات:
هر شخص به فراخور حس و حال و شرایط روانی و محیطی، دارای یادگیری متفاوتی نسبت به دیگران می‌باشد. در دوره یادگیری خلاق....

اشخاص با یادگیری روشهای دستیابی به بخش ناخودآگاه خودشان و برنامه ریزی آن به صورت کاملا شخصی، آموزشهای مورد نظر را نه تنها کاملا حفظ شده، بلکه با ارتباط هوشیارانه، کامل و دقیق آن با آموخته های قبلی و توجه به نیاز به آموزشهای تکمیلی و جدید، مطالب را نیز کاملا درک میکنند. نتیجه این دوره یادگیری راحت، درک مطلب کامل و در نتیجه اعتماد به نفس بالا در یادگیری می‌باشد. در این دوره، ما به جای آنکه فرمول‌ها یا محاسبات و یا موارد حفظ کردنی را به شما بیاموزیم، چگونه یاد گرفتن را با توجه به سیستم ذهنی‌تان به شما یاد می‌دهیم. در اصل کلید ذهن‌تان را به خودتان می‌سپاریم که هر گاه لازم داشتید بتوانید به راحتی به آن وارد شوید.