تعداد جلسات:

5 جلسه 

توضیح:

یکی از مواردی که بخش جداناپذیر زندگی انسانی است، روابط است. هر روزی که از خواب برمی‌خیزیم، تا زمانی که.....

به رختخواب برمیگردیم و می‌خوابیم، لحظه به لحظه زندگی‌مانم در ایجاد، حفظ و یا پایان دادن به روابط می‌گذرد. بزرگترین مشکلات ما نیز به طور معمول در همین بخش است، یعنی در ایجاد، حفظ و یا پایان دادن روابط با هر کس یا هر چیزی که با آن ارتباط داریم. در دوره اقتدار شخصی به صورت کارگاهی یاد می‌گیریم که نسبت به خودمان و یا دیگران، چگونه با حفظ

  • حرمت
  • اعتماد به نفس
  • عزت نفس
  • بدون خجالت
  • و با انرژی بالای روانی

برخورد کنیم. در اصل در این دوره شروعی خواهیم داشت بر مدیریت ذهن واستفاده مقتدرانه از آن.