مشاور در زمینه خودشناسی، رشد و ارتقاء شخصی و مدرس دوره‌های:

 1. تحول و موفقیت
 2. قفس‌های ذهنی
 3. اقتدار شخصی
 4. رابطه‌شناسی و پیشرفت
 5. شفای درون
 6. یادگیری خلاق
 7. مراقبه
 8. هفت شهرعشق

مشاور و مدرس حوزه های فروش و برندینگ:

 1. تعالی سازمانی
 2. استخدام هوشمندانه
 3. مدیر ابدی
 4. نوآوری و نوآوری باز
 5. برنامه‌ریزی و نظارت بررشد و توسعه کسب و کارها

آموزش دوره های:

 1. انرژی درمانی پرانایی
 2. روان درمانی پرانایی
 3. دفاع روانی
 4. کریستال درمانی
 5. مغناطیس درمانی
 6. ریکی
 7. مراقبه