سلام، من
سیامک امیرافسر
هستم.

همه ما تلاش می‌کنیم.
گاهی برای پول، گاهی برای شهرت، گاهی برای قدرت و گاهی برای…
هدف از اینها چیست؟
آیا چیزی به غیر از کسب آرامش هست؟
هر کدام از این‌ها چقدر آرامش ایجاد می‌کنند؟!
اصلا آیا بلدیم برای ایجاد آرامش تلاش کنیم؟
یا بهتر بگم: آیا بلدیم با بی عملی آرامش کسب کنیم؟!
شاید من بتوانم در این مسیر همراهی‌تان کنم.

فیس بوکتوئیتراینستاگرامتلگرامواتساپ